Разместить рекламу на сайте

Логістика

13.02.2011 00:52

Метки (тэги, tags):

Логістика

1) це наука про управління матеріальними потоками і супутніми потоками (інформаційними, фінансовими, сервісними та іншими) у логістичній системі.

Джерело: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - С. 282 (522 с.)


2) Логістика — процес організації ланцюга матеріально-технічного забезпечення та керування цим ланцюгом у найширшому розумінні.

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. — С. 61 (676 с.)


3) Логістика (Logistics) - наука про планування, контроль і керування транспортуванням, складуванням та іншими матеріальними й нематеріальними операціями, здійснюваними в процесі доведення сировини й матеріалів до виробничого підприємства, внутрішньозаводської переробки сировини, матеріалів і напівфабрикатів, доведення готової продукції до споживача (реалізатора) відповідно до інтересів і вимог останнього, а також передачі, зберігання й обробки відповідної інформації.

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. — С. 38 (676 с.)


4) Закордонна й вітчизняна література трактують термін «логістика» у такий спосіб:

- новий напрямок в організації руху вантажів;

- теорія планування різних потоків у людино-машинних системах; сукупність різних видів діяльності з метою одержання необхідної кількості вантажу в потрібному місці, у потрібний час із мінімальними витратами;

- інтеграція перевізного й виробничого процесів; процес планування витрат щодо переміщення і зберігання вантажів від виробництва до споживача; інфраструктура економіки;

- форма керування фізичним розподілом продукту; ефективний рух готової продукції від місця виробництва до місця споживання;

- новий науковий напрямок, пов'язаний із розробкою раціональних методів керування матеріальними й інформаційними потоками; наука про раціональну організацію виробництва й розподілу.

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. — С. 38-39 (676 с.)


5) Логістика - це мистецтво і наука визначень потреб, а також споживання, розподілу і змісту в робочому стані протягом усього життєвого циклу всього того, що забезпечує ці потреби.

6) Логістика - унікальна сфера творчості для стратегічної орієнтації. Принципова відмінність технічної системи - логістичного підходу до керування матеріальними потоками від традиційного: інтеграція окремих ланок матеріалопровідного ланцюга в єдину систему, здатну адекватно реагувати на зміни в навколишньому середовищі. Інтеграція техніки, технології, економіки, методів планування й керування потоками.

Джерело: Дмитриченко М.Ф., Левковець П.Р., Ткаченко A.M., Ігнатенко О.С, Зайончик Л.Г., Статник І.М. Транспортні технології в системах логістики. Підручник. - Київ: ІНФОРМАВТОДОР, 2007. — С. 39 (676 с.)


7) Логістика системоохоплюючий механізм, який можна трактувати як досягнення компромісу (узгодження) між виконанням зобовязань і необхідними для цього витратами в сфері виробництва, транспортно-складського забезпечення, у процесі отримання потрібних товарів або послуг у потрібному місці, у потрібний час, у необхідній кількості з мінімальними загальними витратами при високій якості обслуговування споживача.

Джерело: Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 352 (360 с.)


8) Логістика — нова ідеологія оптимізації управління і планування матеріальних та пов'язаних з ними інформаційних, фінансових потоків на основі системного підходу і економічних компромісів з метою підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Джерело: Гурч Л. М. Логістика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. — С. 361 (560 с.)


9) Логістика — теорія і практика управління матеріальними і пов’язаними з ними інформаційними потоками.

Джерело: Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 327 (336 с.)

 


 

10) Логістика - процес організації ланцюга матеріально-технічного забезпечення та керування цим ланцюгом у найширшому розумінні. Даний ланцюг може охоплювати як постачання сировини, необхідної для виробництва, так і керування матеріальними ресурсами на підприємстві, доставляння на склади й у розподільні центри, сортування, перероблення, упакування й остаточний розподіл у місцях споживання.

Джерело: Яцківський Л.Ю., Зеркалов Д.В. Загальний курс транспорту. Книга 2.  Навчальний посібник. - К., Арістей, 2007. – С. 488-489 (504 с.)


11) Логістика: а) потік матеріалів і послуг, а також зв'язки, необхідні для управління цим потоком; б) види діяльності, пов'язані з просуванням товарів, послуг та інформації між економічними суб'єктами. В рамках окремого підприємства до логістики відносяться всі просування товарів, послуг чи інформації всередині підприємства та ці ж потоки, що направляються на підприємство або залишають його.

Джерело: Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: Навчальний посібник.- X.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004.- С. 340 (352 с.)


Метки (тэги, tags):Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 30.01.2012 00:07
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100