Разместить рекламу на сайте

Логістична система

13.02.2011 23:46

Логістична система

1) адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем (промислове підприємство, тор­говельне підприємство, підприємство послуг, об'єднання підприємств, інфра­структуру міста, регіону, економіки окремої країни чи групи країн).

Джерело: Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - С. 283 (522 с.)


2) Логістична система адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує певні логістичні функції, складається з підсистем і має розвинені зв'язки із зовнішнім середовищем.

Джерело: Гурч Л. М. Логістика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. — С. 361 (560 с.)

 


 

3) Логістична система — адаптивна система зі зворотнім зв’язком, яка виконує ті чи інші логістичні функції (операції), складається з підсистем і має розвинуті внутрішньосистемні зв’язки та зв’язки із зовнішнім середовищем.

Джерело: Денисенко М. П., Левковець П. Р., Михайлова Л. І. та ін. Організація та проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. М. П. Денисенка, проф. П. Р. Левковця, проф. Л. І. Михайлової. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 327 (336 с.)


4) Логістична система — сукупність елементів, що знаходяться між собою у певних функціональних зв'язках, створюючи певну цілісність та єдність.

Джерело: Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: Навчальний посібник.- X.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004.- С. 340 (352 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 30.01.2012 00:12
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100