Главная

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

документ

Єдиний транспортний документ 

1) транспортний документ, за яким здійснюється перевезення вантажу. Як єдиний транспортний документ можуть використовуватися загальні авіанакладні (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, BILL OF LADING (коносамент) тощо.

Подробнее...  

Документ (свідоцтво)

1) матеріальний носій інформації, призначений для її опрацювання та передачі в часі і просторі.

Подробнее...  

Электронный документооборот (EDI)

1) представляет собой компьютерный информационный обмен между пользователями с применением стандартного формата данных, обслуживающий современные телекоммуникационные технологии.

Подробнее...  

Оборотный документ (negotiable document)

1) выступающий в качестве титула собственности документ, который может быть продан, заложен, передан другому владельцу. В торговом мореплавании, в частности, к О. д. относятся такие товарораспорядительные документы, как коносамент, складочное свидетельство. О том, что данный экземпляр документа является оборотным, т. е. может служить предметом сделки, свидетельствует наносимая на него надпись «Negotiable copy».

Подробнее...  

Домашній транспортний документ 

1) індивідуальний номерний транспортний документ на кожне МЕВ у консолідованому вантажі, у якому наведено дані про відправника, одержувача, а також загальний опис товарів (предметів) у МЕВ. Домашній транспортний документ є водночас угодою між відправником МЕВ та експрес-перевізником про перевезення і пред'явлення МЕВ митниці для проведення митного оформлення.

Подробнее...  

Документи, що підтверджують правомірність користування (у тому числі з правом розпорядження) транспортним засобом 

1) нотаріально засвідчені доручення на право користування транспортним засобом (видані як фізичними, так і юридичними особами), належним чином оформлені договори найму, прокату, оренди тощо.

Подробнее...  

Документ контролю за доставкою товарів між митницями (залізничними станціями) (ДКД)

1) митний документ (провізна відомість, четвертий основний аркуш ВМД або роздрукований витяг з електронної копії попереднього повідомлення (ПП), порядок заповнення якого встановлюється Держмитслужбою), що містить відомості про характеристики товарів, відправника, одержувача, транспортний засіб тощо, потрібні для надійного контролю за доставкою цих товарів між митницями.

Подробнее...  

Комерційні документи 

1) документи, які дають вартісну, якісну та кількісну характеристику товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на підставі їх здійснює оплату. Вартісна характеристика товару надається в рахунку та у проформі-рахунку. Окрім рахунків, до комерційних документів належать специфікація, пакувальний лист, сертифікат якості тощо.

Подробнее...  

Товарно-супровідні документи 

1) документи, що прямують разом з товарами й містять дані про товари, що переміщуються транспортним засобом. До основних товарно-супровідних документів, зокрема, належать вантажна митна декларація, товарно-транспортна накладна, рахунок-фактура, відвантажувальна специфікація, пакувальний лист тощо.

Подробнее...  

Товарно-транспортні документи 

1) документи, відповідно до яких здійснюється переміщення транспортних засобів, у тому числі документи, за якими здійснюється перевезення до пункту пропуску (при вивезенні товарів) та від пункту пропуску до місця призначення (при ввезенні товарів). До основних документів на транспортний засіб належать лист контролю та свідоцтво про допущення транспортного засобу до перевезення товарів та інших предметів під митним контролем.

Подробнее...  

Перевізні документи 

1) накладна та інші залізничні документи на вантаж.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100