Главная

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістика

Логістичний цикл

1) час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставляння на склади споживача.

Подробнее...  

Логістичний центр

1) це одна юридична особа, яка бере на себе виконання значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комісування, комплектацію тощо).

Подробнее...  

Логістичний сервіс

1) нерозривно пов'язаний із процесом розподілу і являє собою комплекс послуг, що надаються у процесі поставки товарів.

Подробнее...  

Логістичний продукт

1) комплекс побажань і очікувань споживачів, що практично означає переміщення і складування вантажу у логістичному ланцюзі поряд із іншими додатковими функціями, такими як пакування, страхування, кредитування поставок, ремонт і зберігання, кожна з яких відособлено може трактуватися як засіб надання відповідної логістичної послуги.

Подробнее...  

Логістичний ланцюг

1) це лінійно зінтегрована сукупність фізичних і юридичних осіб (постачальників, виробників, дистриб'юторів, транспортно-експедиційних організацій, складів загального користування тощо), які здійснюють логістичні операції з єдиною метою - щоб довести матеріальний потік від однієї логістичної системи до іншої (стосовно продукції виробничо-технічного призначення) чи до кінцевого споживача.

Подробнее...  

Логістичний канал

1) (як канал розподілу, збуту, руху товару) є частково впорядкованою сукупністю посередників (дилерів, фірм транспортно-експедиційного обслуговування тощо) для доведення матеріального потоку від конкретного виробника до його споживачів.

Подробнее...  

Логістична функція (комплексна активність)

1) укрупнена група логістичних операцій, спрямована на реалізацію цілей системи (транспортування, складування, управління замовленнями, пакування, управління запасами тощо).

Подробнее...  

Організаційна структура логістичної системи

1) якісно визначений, відносно стійкий порядок функціональних зв'язків між її ланками.

Подробнее...  

Логістична система

1) адаптивна система зі зворотним зв'язком, що виконує ті або інші логістичні функції і операції, складається, переважно, з декількох підсистем і має досить розвинуті зв'язки із зовнішнім середовищем (промислове підприємство, тор­говельне підприємство, підприємство послуг, об'єднання підприємств, інфра­структуру міста, регіону, економіки окремої країни чи групи країн).

Подробнее...  

Об'єкт логістичного сервісу

1) це, з одного боку, сам товар у його фізичній формі, а з іншого - різні споживачі матеріального потоку.

Подробнее...  

Логістична синергія

1) ефект взаємного підсилення зв'язків однієї логістичної системи з іншими.

Подробнее...  

Логістична операція (елементарна активність)

1) відособлена сукупність дій, скерована на перетворення матеріального та (чи) інформаційного потоку (складування, транспорту­вання, комплектація, навантаження, розвантаження, внутрішні переміщення сирови­ни, матеріалів, напівфабрикатів у виробничому процесі, а також збір, збереження та обробка даних інформаційного потоку тощо).

Подробнее...  

Логістична модель

1) будь-який образ, абстрактний або матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, використаний у якості їхнього замісника.

Подробнее...  

Логістична інформаційна система (ЛІС)

1) інтерактивна структура, що складається з персоналу, устаткування й процедур (технологій), об'єднаних зв'язаною інформацією, використаної логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю і аналізу функціонування ЛС (логістична система).

Подробнее...  

Логістикоспроможність

1) здатність системи до впровадження та використання теорії логістичного управління підприємством.

Подробнее...  

Логістика

1) це наука про управління матеріальними потоками і супутніми потоками (інформаційними, фінансовими, сервісними та іншими) у логістичній системі.

Подробнее...  

Ланка логістичної системи (ЛЛС)

1) деякий економічний і (або) функціонально відокремлений об'єкт, що не підлягає подальшої декомпозиції в рамках поставленого завдання аналізу або побудови ЛС (виконуючий свою локальну мету, пов'язану з певною логістичною функцією (ЛФ) (інша назва - комплексна активність) і логістичною операцією (ЛО) (інша назва - елементарна активність)).

Подробнее...  

Концентрація логістичних операцій на базі збірно-розподільчих терміналів

1) це вища форма організації транспортного обслуговування, спрямована на повне задоволення підприємств та організацій автомобільними перевезеннями, що передбачає якість обслуговування й підвищення продуктивності транспортного процесу.

Подробнее...  

Мета логістики у фірмі

1) забезпечення загального менеджменту матеріальних і сервісних потоків, як основи для досягнення довгострокового успіху в бізнесі.

Подробнее...  

Принципи формування логістичної системи

1) а) забезпечення прийнятних для клієнтів строків і вартості доставки вантажів; б) забезпечення високої точності виконання встановлених строків доставки вантажів, розширення сфери застосування технології just in time; в)  використання при перевезеннях вантажів логістичних технологій, що забезпечують оптимізацію руху товаропотоків, узгодження процесів перевезення й складського зберігання вантажів;

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100