Главная

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістика

Внутрішня логістика

1) логістика, спрямована на координацію й удосконалення господарської діяльності, пов’язаної з управлінням потоковими процесами в межах підприємства або корпоративної групи підприємств.

Подробнее...  

Фінансова логістика

1) система знань, що вивчає питання управління та раціоналізації фінансових потоків на всіх етапах руху грошових засобів з метою вироблення і використання відповідних методів та фінансових інструментів для досягнення цілей підприємства.

Подробнее...  

Зовнішня логістика

1) логістика, яка займається питаннями з регулювання потокових процесів, що виходять за межі діяльності, але знаходяться у сфері впливу суб’єкта господарювання.

Подробнее...  

Ефективність логістичної системи

1) показник (або система показників), що характеризує рівень якості функціонування логістичної системи за заданого рівня загальних логістичних витрат.

Подробнее...  

Фармацевтична логістика

1) упорядкована система знань, а також цілеспрямовані дослідження процесів формування і розвитку наскрізних (інтегрованих) матеріальних та нематеріальних потоків у фармацевтичній галузі.

Подробнее...  

Функція логістична

1) укрупнена група логістичних операцій, спрямована на реалізацію цілей системи.

Подробнее...  

Елемент логістичної системи

1) функціонально відособлений об'єкт, що не підлягає подальшій декомпозиції в межах поставленого завдання аналізу та синтезу логістичної системи і здійснює локальну цільову функцію, пов'язану з виконанням певних логістичних процедур.

Подробнее...  

Внутрішні логістичні операції

1) операції, які виконуються всередині логістичної системи.

Подробнее...  

Двосторонні логістичні операції

1) операції, пов’язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики від однієї юридичної особи до іншої.

Подробнее...  

Військова логістика

1) сукупність засобів і способів, необхідних для доставки людей, техніки і боєприпасів до місць бойових дій, а також планування й організація заходів щодо підготовки і здійснення пов’язаних з цим процесів.

Подробнее...  

Зовнішні логістичні операції

1) операції, орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім середовищем (операції у сфері постачання і збуту).

Подробнее...  

Експертні системи в логістиці

1) спеціальні комп'ютерні програми, за допомогою яких спеціалісти приймають рішення, пов'язані з управлінням матеріальними потоками.

Подробнее...  

Економічний ефект логістики

1) виявляється у високому рівні організації виробництва і, як результат, в економії матеріальних і фінансових ресурсів.

Подробнее...  

Закупівельна логістика

1) управління матеріальними потоками в процесі забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Подробнее...  

Розподільча логістика

1) управління матеріальними і нематеріальними операціями (транспортуванням, складуванням та ін.), які здійснюються у процесі доведення готової продукції до споживача, а також передавання, зберігання та опрацюванням потрібної інформації.

Подробнее...  

Рівень розподілу логістичного потоку

1) будь-який посередник — учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки у процесі їх переміщення до кінцевого пункту призначення.

Подробнее...  

Збутова фармацевтична логістика

1) ефективна організація розподілу виробленої продукції, що сприяє підвищенню економічної ефективності функціонування фармацевтичного підприємства і забезпеченню переваг над фірмами-конкурентами.

Подробнее...  

Мікрологістична система

1) внутрішньовиробнича логістична сфера одного підприємства або групи підприємств, об'єднаних на корпоративних засадах.

Подробнее...  

Логістичні витрати

1) витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій.

Подробнее...  

Оптимізація логістичної системи

1) процедура (процес) управління логістичною системою для досягнення екстремального значення критерію оцінки її якості.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100