Главная

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістика

Логістична мета

1) бажаний кінцевий результат чи стан логістичної системи, що повинен бути досягнутий чи виникнути як результат прийняття рішень.

Подробнее...  

Макрологістична система

1) система управління потоками за участю кількох незалежних суб'єктів господарювання, не обмежених у територіальному розташуванні.

Подробнее...  

Логістична проблема

1) невідповідність між необхідним (бажаним) і фактичним станом справ у галузі логістики підприємства.

Подробнее...  

Модель логістична

1) будь-який образ, абстрактний чи матеріальний, логістичного процесу або логістичної системи, що використовується як їх замінник.

Подробнее...  

Логістична альтернатива

1) можливий, незалежний спосіб дій для досягнення поставленої мети.

Подробнее...  

Мікрологістика

1) вид логістики, що вивчає локальні проблеми управління матеріальними та інформаційними потоками на рівні окремої фірми.

Подробнее...  

Організація логістичного сервісу

1) це комплекс організаційно-економічних заходів, які забезпечують надання логістичних послуг.

Подробнее...  

Концепція логістики

1) система поглядів на раціоналізацію господарської діяльності шляхом оптимізації потокових процесів.

Подробнее...  

Логістизація митної обробки вантажів

1) цілеспрямований процес поширення логістичного підходу на основні митні режими, пов'язані з фізичним переміщенням товарів через митний кордон.

Подробнее...  

Логістика транспортна

1) галузь логістики, що інтегрує планування, управління та фізичне транспортування матеріалів, покупних частин, виробів, виробничих відходів у супроводі необхідного для цього інформаційного потоку для мінімізації транспортних витрат і витрат часу.

Подробнее...  

Операції логістичні

1) відособлена сукупність дій, скерована на перетворення матеріального та супутніх йому потоків.

Подробнее...  

Комплексна логістична активність (логістична функція)

1) сукупність логістичних операцій, спрямованих на реалізацію завдань логістичної системи.

Подробнее...  

Логістика сервісного відгуку (service response logisticSRL)

1) процес координації логістичних операцій, необхідних для надання послуг найбільш ефективним способом з точки зору витрат та задоволення запитів споживачів.

Подробнее...  

Логістика розподільча

1) галузь логістики, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу продукції, охоплюючи систему товароруху і виконуючи логістичні операції транспортування, складування, упакування та ін.

Подробнее...  

Виробнича логістика

1) управління матеріальним потоком, який переміщується виробничими ланками від первинного джерела сировини до кінцевого споживача.

Подробнее...  

Логістика постачання

1) галузь логістики, спрямована на задоволення потреб виробництва у сировині, матеріалах, напівфабрикатах з максимально можливою ефективністю.

Подробнее...  

Макрологістика

1) вид логістики, що розглядає глобальні проблеми управління матеріальними та інформаційними процесами.

Подробнее...  

Логістика виробнича

1) галузь логістики, що охоплює функціональну сферу безпосереднього виробництва як процесу виготовлення, тобто процеси від початку виробничого процесу до передання готової продукції у підсистему логістичного розподілу і збуту, в тому числі виробниче транспортування сировини, матеріалів, комплектуючих тощо, а також виробниче складування.

Подробнее...  

Ланцюг логістичний

1) це складна система, що формується впорядкованою і взаємодіючою сукупністю фізичних чи юридичних осіб на ринку виробництва і постачання матеріальних ресурсів, виробництва та розподілу продукції, які виконують логістичні операції, спрямовані на доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача.

Подробнее...  

Аудит логістичний

1) аналіз логістичної діяльності підприємства за найбільш важливими показниками.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100