Главная

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістика

Витрати на логістичне обслуговування

1) це витрати, пов’язані з наданням споживачу комплексу послуг, пов’язаних з допродажним та післяпродажним обслуговуванням, а також безпосередньо під час продажу продукції (наприклад, витрати на доставку продукції, пакування, обробку замовлень, інформаційну систему і т.і.).

Подробнее...  

Витрати логістичні

1) витрати на виконання логістичних операцій (складування, пакування, транспортування тощо).

 

Подробнее...  

Канал логістичний

1) це шлях, що формується частково впорядкованою сукупністю юридичних або фізичних осіб (постачальників, виробника і посередників), що обєднані для досягнення спільної мети, і забезпечують створення та доведення матеріального потоку від однієї логістичної системи до іншої та до кінцевого споживача.

Подробнее...  

Адміністрування логістичне

1) організація виконання певних логістичних задач.

Подробнее...  

Логістична система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1) це складна організаційно завершена (структурована) система, що складається із взаємозалежних у єдиному процесі управління матеріальних потоків чи потоків послуг і супутніх їм потоків елементів-ланок, сукупність яких, обмеження, загальні рамки й завдання функціонування об'єднані внутрішніми й (чи) зовнішніми цілями.

Подробнее...  

Складська логістика

1) процеси і операції, безпосередньо пов'язані з переробкою та оформленням вантажів і координацією зі службами закупівлі та продажу, розрахунком оптимальної кількості складів та місць їх розташування, систем і засобів складування, контролю товарних запасів.

Подробнее...  

Принцип логістики

1) узагальнені дані, закон явищ, виведений зі спостережень фахівців з логістики, тобто це постійно і послідовно застосовуваний метод.

Подробнее...  

Торговельна логістика

1) новий науковий напрямок, пов'язаний з розробкою раціональних методів управління матеріальними та відповідними фінансовими потоками.

Подробнее...  

Основна мета створення логістичних систем

1) забезпечення оперативного керування перевезеннями контрейлерів і контейнерів у змішаному автомобільно-залізничному внутрішньодержавному й міжнародному сполученні.

Подробнее...  

Процес логістичний складування

1) розміщення та укладка вантажу на зберігання.

Подробнее...  

Процес логістичний комплектації

1) підготовка товару за замовленнями споживачів.

Подробнее...  

Процес логістичний

1) трансформація логістичних потоків, що відбувається при головному переміщенні майна (транспортування, складування, вантажно-розвантажувальні роботи, сортування тощо), допоміжних процесах переміщення майна (пакування, позначення тощо), а також процесах передачі та опрацювання замовлення.

Подробнее...  

Система логістична OPT (Optimized Production Technology)

1) оптимізована виробнича технологія передбачає виявлення «вузьких» місць на виробництві або, за термінологією її творців, критичних ресурсів (наприклад, запасів сировини та матеріалів, машин та устаткування, технологічних процесів, персоналу).

Подробнее...  

Система логістична KANBAN

1) система, при якій виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко повязаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) та оптимізує свою роботу не в цілому, а в межах цього замовлення.

Подробнее...  

Система логістична MRP-II

1) система, що містить функції MRP (визначення потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами.

Подробнее...  

Система логістична MRP-I (Materials requirements planning)

1) планування потреби у матеріалах це компютеризований метод виявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого процесу, при якому перелік матеріалів, необхідних для виробництва певної кількості готової продукції комплектується відповідно до прогнозу ринкової конюнктури, після чого постачальником здійснюється формування замовлень.

Подробнее...  

Систем логістична логістики розподільчої

1) сукупність взаємоповязаних логістичних ланцюгів, що створюють організаційно-економічну єдність господарських суб’єктів, об’єднаних у збутовому процесі.

Подробнее...  

Система мікрологістична

1) є підсистемою, структурною складовою макрологістичних систем.

Подробнее...  

Вимоги до локальних критеріїв ефективності проектованої логістичної системи

1) 1. Підвищення схоронності перевезених вантажів; 2. Прискорення доставки вантажів; 3. Прискорення обробки контейнерів і вагонів на станціях та у портах; 4. Поліпшення використання автотранспорту; 5. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 6. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті; 7. Поліпшення використання автотранспорту; 8. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 9. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті.

Подробнее...  

Система металогістична

1) охоплює сферу міжорганізаційної кооперації, до якої належить кооперація виробничих, дистрибуційних підприємств, кооперація логістичних підприємств або і перших, і других разом.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100