Главная

Разместить рекламу на сайте

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

система

Система управління запасами

1) сукупність правил і показників, які визначають час і обсяг закупівлі продукції для поповнення запасів.

Подробнее...  

Тягнуча система

1) система, в якій деталі та напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Подробнее...  

Региональная логистическая транспортно-распределительная система 

1) совокупность логистических функциональных и обеспечивающих подсистем региональной товаропроводящей сети, состоящей из звеньев, интегрированных с материальными и сопутствующими потоками для получения максимального синергетического эффекта на основе установления партнерских взаимовыгодных отношений между участниками транспортно-логистического процесса.

Подробнее...  

Логистическая предпринимательская система

1) совокупность функционально соотнесенных элементов, составляющих производственно-коммерческий (предпринимательский) цикл потоково-процессной деятельности, подлежащая оптимизации на основе концепции логистики.

Подробнее...  

Система транспортна юнімодальна

1) одновидова система, що передбачає участь автомобільного транспорту, який забезпечує поставку вантажів «від дверей до дверей».

Подробнее...  

Риск системы

1) включает такие количественные показатели, как: 1) величина ущерба (недополучение прибыли) от воздействия того или иного опасного фактора; 2) вероятность или частоту возникновения опасных факторов; 3) неопределенность в прогнозировании уровня функционирования ЛС (логистическая система) (модели), включая отклонения от заданной траектории движения материального потока или цели.

Подробнее...  

Основна мета створення логістичних систем

1) забезпечення оперативного керування перевезеннями контрейлерів і контейнерів у змішаному автомобільно-залізничному внутрішньодержавному й міжнародному сполученні.

Подробнее...  

Система транспортна інтермодальна

1) система, що передбачає доставку вантажів деякими видами транспорту за єдиним перевізним документом із переданням вантажів у пунктах перевантаження з одного виду транспорту та інший без участі вантажовласника.

Подробнее...  

Система складування

1) це оптимальне розміщення вантажу на складі і раціональне управління ним, містить такі складські підсистеми: вантажна одиниця; вид складування; обладнання з обслуговування складу; система комплектації; управління переміщенням вантажу; обробка інформації; конструктивні особливості будівель і споруд.

Подробнее...  

Система управління та планування розподілу продукції DRP (Distribution requirement planningпланування розподілу)

1) система, що дає змогу не тільки враховувати конюнктуру ринку, а й активно впливати на неї, і забезпечує стійкі звязки між постачанням, виробництвом та збутом продукції, застосовуючи елементи MRP.

Подробнее...  

Система логістична OPT (Optimized Production Technology)

1) оптимізована виробнича технологія передбачає виявлення «вузьких» місць на виробництві або, за термінологією її творців, критичних ресурсів (наприклад, запасів сировини та матеріалів, машин та устаткування, технологічних процесів, персоналу).

Подробнее...  

Система логістична KANBAN

1) система, при якій виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко повязаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) та оптимізує свою роботу не в цілому, а в межах цього замовлення.

Подробнее...  

Система логістична MRP-II

1) система, що містить функції MRP (визначення потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами.

Подробнее...  

Система логістична MRP-I (Materials requirements planning)

1) планування потреби у матеріалах це компютеризований метод виявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого процесу, при якому перелік матеріалів, необхідних для виробництва певної кількості готової продукції комплектується відповідно до прогнозу ринкової конюнктури, після чого постачальником здійснюється формування замовлень.

Подробнее...  

Активная система снабжения (active supply system)

1) доставка материалов со склада пр-тия (об-ния) его подразделениям; при этом выдачу, погрузку и передачу материалов осуществляет отдел снабжения или склад.

Подробнее...  

Систем логістична логістики розподільчої

1) сукупність взаємоповязаних логістичних ланцюгів, що створюють організаційно-економічну єдність господарських суб’єктів, об’єднаних у збутовому процесі.

Подробнее...  

Система мікрологістична

1) є підсистемою, структурною складовою макрологістичних систем.

Подробнее...  

Организация системы

1) внутренняя упорядоченность, согласованность взаимодействия элементов системы.

Подробнее...  

Вимоги до локальних критеріїв ефективності проектованої логістичної системи

1) 1. Підвищення схоронності перевезених вантажів; 2. Прискорення доставки вантажів; 3. Прискорення обробки контейнерів і вагонів на станціях та у портах; 4. Поліпшення використання автотранспорту; 5. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 6. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті; 7. Поліпшення використання автотранспорту; 8. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 9. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті.

Подробнее...  

Система металогістична

1) охоплює сферу міжорганізаційної кооперації, до якої належить кооперація виробничих, дистрибуційних підприємств, кооперація логістичних підприємств або і перших, і других разом.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2018. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.

DMOZ Проверка тиц pr Rambler's Top100