Витрати логістичні

30.08.2011 22:16

Витрати логістичні

1) витрати на виконання логістичних операцій (складування, пакування, транспортування тощо).

 

 

Джерело: Кислий В. М., Біловодська О. А., Олефіренко О. М., Смоляник О. М. Логістика: Теорія та практика: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — С. 348 (360 с.)


2) Витрати логістичні — витрати, пов'язані з виконанням логістичних операцій: розміщенням замовлень на матеріали, закупівлею, складуванням матеріалів, що надходять, внутрішньовиробничим транспортуванням, проміжним складуванням, складуванням готової продукції, відвантаженням, зовнішнім транспортуванням тощо, а також усі види витрат: на персонал, устаткування, приміщення, складські запаси, на збирання, збереження та передачу даних про замовлення, запаси, постачання тощо; відповідна інтерпретація витрат у пасажирських перевезеннях

Джерело: Таньков К. М., Тридід О. М., Колодизєва Т. О. Виробнича логістика: Навчальний посібник.- X.: Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004.- С. 334-335 (352 с.)
Подобные материалы:
Последние похожие материалы:
Более поздние похожие материалы:

Обновлено 09.01.2012 19:10
 

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.