Главная

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

запаси

Товарні запаси (збутові запаси)

1) запаси готової продукції, транспортні запаси, які знаходяться на складах готової продукції фірми виробника і в дистрибутивній мережі, призначені для задоволення попиту споживачів (продажу).

Подробнее...  

Сукупні матеріальні запаси

1) запаси, які є об’єктом оптимізації логістичного управління з погляду загальних витрат і містять у собі запаси у постачанні, виробничі запаси і товарні запаси.

Подробнее...  

Страхові запаси (гарантійні запаси)

1) запаси, які призначені для безперервного постачання за умови непередбачених обставин.

Подробнее...  

Запаси товарно-матеріальні

1) запаси товарів і матеріалів, які зберігають для подальшого використання у виробничій сфері. Запаси виконують роль «буфера» між процесом виробництва товарів та їх продажем, який є необхідним для переходу від виробничої одиниці товару до споживчої одиниці. Вони потрібні для захисту споживачів від помилок фірми-постачальника

Подробнее...  

Запаси під спеціальне замовлення

1) запаси, зарезервовані для пріоритетного споживача, що відвантажуються йому в першу чергу.

Подробнее...  

Поточні запаси (регулярні запаси)

1) основна частина виробничих і товарних запасів, які призначені для забезпечення неперервності процесу виробництва і збуту між двома черговими постачаннями, утворюються за умов нерівномірного і регулярного постачання через невідповідність обсягів постачання і разового споживання.

Подробнее...  

Норма запасів

1) мінімальна розрахункова кількість предметів праці, які повинні розміщуватись на виробничих чи торговельних підприємствах для забезпечення безперебійного постачання на виробництво продукції чи реалізації товарів.

Подробнее...  

Запаси просування

1) запаси готової продукції, які формуються і підтримуються в дистрибутивних каналах для швидкої реакції на проведену фірмою маркетингову політику просування товару на ринок, зазвичай, супроводжувану широкомасштабною рекламою в засобах масової інформації, покликані задовольняти можливе різке збільшення попиту на готову продукцію фірми.

Подробнее...  

Запаси постачання

1) матеріальні ресурси, які знаходяться в логістичних ланцюгах від постачальників до складів матеріальних ресурсів товаровиробника, призначені для забезпечення виробництва готової продукції.

Подробнее...  

Запаси вантажопереробки

1) специфічний складський запас, який формується без логістичної операції зберігання (наприклад, перевалка в одному транспортному вузлі з одного виду транспорту на інший, консолідація, сортування і т. д.).

Подробнее...  

Запаси

1) частина активу підприємства, що залежить від виду його діяльності.

Подробнее...  

Запаси товарні

1) запаси, що увязують інтервали надходження продукції від постачальників з інтервалами відпускання її споживачам.

Подробнее...  

Запаси сезонні

1) утворюються при сезонному характері виробництва продукції, її споживання або транспортування і повинні забезпечити нормальну роботу організації під час сезонної перерви у виробництві, споживанні або транспортуванні продукції.

Подробнее...  

Запаси поточні

1) забезпечують безперервність постачання необхідними матеріальними ресурсами виробничого процесу між їх двома черговими поставками, а також забезпечити торгівлю та споживачів товарами між двома черговими відправками товарів.

Подробнее...  

Запаси перехідні

1) це залишки матеріальних ресурсів на кінець звітного періоду, призначені для забезпечення безперервності виробництва та споживання у звітному та наступному періодах до наступної поставки.

Подробнее...  

Запаси підготовчі (або буферні запаси)

1) виділяються з виробничих запасів при необхідності додаткової їх підготовки перед використанням у виробництві (наприклад, сушіння лісу).

Подробнее...  

Запаси неліквідні

1) виробничі або товарні запаси, які довго не використовуються і утворюються в результаті погіршення якості товарів під час зберігання, а також морального зношення.

Подробнее...  

Запаси незавершеного виробництва (наприклад, напівфабрикатів власного виробництва)

1) формуються на різних стадіях виробництва таким чином, що зупинка процесу на будь-якій стадії не призводить до раптової зупинки всіх наступних операцій виробничого процесу.

Подробнее...  

Запаси матеріальні

1) це продукція виробничо-технічного призначення, яка знаходиться на різних стадіях виробництва і обігу, вироби народного споживання та інші товари, що очікують на вступ у процес виробничого або особистого споживання.

Подробнее...  

Запаси купованих матеріальних ресурсів (сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів)

1) дозволяють шляхом зниження періодичності замовлень користуватись торгівельними знижками для одержання великих партій ресурсів та «спекулювати» на коливаннях цін або курсах конюнктури для сировинних матеріалів і забезпечують захист проти збоїв у постачальників, наприклад, при закупівлях у монополістів.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.