Главная

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістика

Якість логістичного обслуговування

1) визначається розміром розриву (розбіжності) між очікуваними та фактичними параметрами обслуговування.

Подробнее...  

Жорсткий логістичний сервіс

1) послуги, пов’язані із забезпеченням працездатності, безвідмовності та узгоджених параметрів експлуатації товару.

Подробнее...  

Тягнуча внутрішньовиробнича логістична система

1) система організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Подробнее...  

Штовхаюча внутрішньовиробнича логістична система

1) система організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються.

Подробнее...  

Ешелонований логістичний канал

1) характеризується переміщенням матеріальних потоків від виробників через посередницькі структури.

Подробнее...  

Організація логістичної системи

1) внутрішня упорядкованість, узгодженість та взаємодія диференційованих елементів логістичної системи.

Подробнее...  

Інформаційне забезпечення логістики

1)  діяльність із переробки, обліку, аналізу та прогнозування інформації в цілях інтеграції елементів системи управління - планування, контролю та регулювання.

 

Подробнее...  

Логістична мережа

1) сукупність елементів логістичної системи, пов'язаних між собою матеріальними, сервісними або пасажирськими і відповідними їм інформаційними та фінансовими потоками.

Подробнее...  

Гнучка логістична система

1) система, у якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється за прямими зв’язками, так і за участю посередників.

Подробнее...  

Логістична концепція

1) полягає в управлінні (плануванні, організації та контролі) матеріальними, інформаційними та іншими потоками, орієнтованому на ефективне використання потенційних можливостей, засобів і зусиль для розв'язання комплексу задач із фізичного переміщення продукції як всередині фірми, так і в навколишньому середовищі з метою задоволення потреб споживачів у транспортно-експедиційних послугах і постачально-збутових роботах.

Подробнее...  

Цикл логістичний

1) це час з моменту оформлення замовлення на постачання продукції до її доставки кінцевому споживачу.

Подробнее...  

Односторонні логістичні операції

1) операції, непов’язані з переходом права власності на продукцію і страхові ризики, виконуються всередині логістичної системи.

Подробнее...  

Логістика розподілу

1) комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, щільно пов'язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками у післявиробничий період.

Подробнее...  

По вопросам ознакомления с отдельными частями книги в электронном виде – обращаться email

 

ССЫЛКА

Горяїнов О.М. Теорія і практика дисципліни «Логістика» (для менеджерів): Навчальний посібник. - Харків: НТМТ, 2009. - 522с.

Подробнее...  

Центр логістичний

1) одна юридична особа, яка бере на себе виконання значної частини логістичних операцій (транспортування, складування, пакування, комікування, комплектація тощо) з централізацією на одному підприємстві (наприклад, транспортно-експедиційній організації) і на данню нових, раніше нехарактерних логістичних функцій.

Подробнее...  

Логістика контрактна

1) надання логістичних послуг на основі довгострокової угоди між відправником вантажу і сторонньою організацією.

Подробнее...  

Проектування логістичної системи

1) процес створення проекта, прототипу, прообразу прогресивної логістичної системи.

Подробнее...  

Проект логістичної системи

1) сукупність документів щодо створення логістичної системи.

Подробнее...  

Логістична система з прямими зв’язками

1) система, у якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв’язків.

Подробнее...  

Інформаційна логістика

1) система опрацювання зростаючого масиву інформації, необхідної для планування і контролю логістичних заходів, а також розвитку комунікацій та комп'ютеризації господарської діяльності. Іншими словами, це управління інформаційним потоком на підприємстві та в зовнішньому середовищі з метою використання інформації для регулювання економічних процесів.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 Следующая > Последняя >>

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.