Главная

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

логістична система

Тягнуча внутрішньовиробнича логістична система

1) система організації виробництва, у якій деталі і напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої в міру необхідності.

Подробнее...  

Штовхаюча внутрішньовиробнича логістична система

1) система організації виробництва, у якій предмети праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в попередньої технологічної ланки не замовляються.

Подробнее...  

Організація логістичної системи

1) внутрішня упорядкованість, узгодженість та взаємодія диференційованих елементів логістичної системи.

Подробнее...  

Гнучка логістична система

1) система, у якій доведення матеріального потоку до споживача здійснюється за прямими зв’язками, так і за участю посередників.

Подробнее...  

Ешелонована логістична система

1) система, у якій матеріальний потік доставляється споживачу за участю як мінімум одного посередника.

Подробнее...  

Проектування логістичної системи

1) процес створення проекта, прототипу, прообразу прогресивної логістичної системи.

Подробнее...  

Проект логістичної системи

1) сукупність документів щодо створення логістичної системи.

Подробнее...  

Логістична система з прямими зв’язками

1) система, у якій матеріальний потік доводиться до споживача без участі посередників, на основі прямих господарських зв’язків.

Подробнее...  

Ефективність логістичної системи

1) показник (або система показників), що характеризує рівень якості функціонування логістичної системи за заданого рівня загальних логістичних витрат.

Подробнее...  

Елемент логістичної системи

1) функціонально відособлений об'єкт, що не підлягає подальшій декомпозиції в межах поставленого завдання аналізу та синтезу логістичної системи і здійснює локальну цільову функцію, пов'язану з виконанням певних логістичних процедур.

Подробнее...  

Оптимізація логістичної системи

1) процедура (процес) управління логістичною системою для досягнення екстремального значення критерію оцінки її якості.

Подробнее...  

Логістична система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1) це складна організаційно завершена (структурована) система, що складається із взаємозалежних у єдиному процесі управління матеріальних потоків чи потоків послуг і супутніх їм потоків елементів-ланок, сукупність яких, обмеження, загальні рамки й завдання функціонування об'єднані внутрішніми й (чи) зовнішніми цілями.

Подробнее...  

Основна мета створення логістичних систем

1) забезпечення оперативного керування перевезеннями контрейлерів і контейнерів у змішаному автомобільно-залізничному внутрішньодержавному й міжнародному сполученні.

Подробнее...  

Система логістична OPT (Optimized Production Technology)

1) оптимізована виробнича технологія передбачає виявлення «вузьких» місць на виробництві або, за термінологією її творців, критичних ресурсів (наприклад, запасів сировини та матеріалів, машин та устаткування, технологічних процесів, персоналу).

Подробнее...  

Система логістична KANBAN

1) система, при якій виробник не має завершеного плану та графіка, він жорстко повязаний не загальним планом, а конкретним замовленням цеху (споживача) та оптимізує свою роботу не в цілому, а в межах цього замовлення.

Подробнее...  

Система логістична MRP-II

1) система, що містить функції MRP (визначення потреби у матеріалах), а також функції управління технологічними процесами.

Подробнее...  

Система логістична MRP-I (Materials requirements planning)

1) планування потреби у матеріалах це компютеризований метод виявлення потреб у матеріалах на різних стадіях виробничого процесу, при якому перелік матеріалів, необхідних для виробництва певної кількості готової продукції комплектується відповідно до прогнозу ринкової конюнктури, після чого постачальником здійснюється формування замовлень.

Подробнее...  

Систем логістична логістики розподільчої

1) сукупність взаємоповязаних логістичних ланцюгів, що створюють організаційно-економічну єдність господарських суб’єктів, об’єднаних у збутовому процесі.

Подробнее...  

Вимоги до локальних критеріїв ефективності проектованої логістичної системи

1) 1. Підвищення схоронності перевезених вантажів; 2. Прискорення доставки вантажів; 3. Прискорення обробки контейнерів і вагонів на станціях та у портах; 4. Поліпшення використання автотранспорту; 5. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 6. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті; 7. Поліпшення використання автотранспорту; 8. Скорочення простою перевантажувальних механізмів; 9. Зміна рівня маршрутизації на залізничному транспорті.

Подробнее...  

Система логістична тяглова

1) система організації виробництва, при якій предмети праці передаються від одного підрозділу до іншого тільки після запиту наступного підрозділу, а центральний орган управління ставить завдання кінцевій виробничій ланці.

Подробнее...  
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.