Главная

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

матеріальний потік

Напруженість матеріального потоку

1) інтенсивність переміщення матеріальних ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції.

Подробнее...  

Операційний матеріальний потік

1) потік матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних операцій.

Подробнее...  

Елементарний матеріальний потік

1) сукупність ресурсів одного найменування, які розташовані від конкретного джерела виробництва до моменту споживання.

Подробнее...  

Інтегральний матеріальний потік

1) множина елементарних потоків, які формуються на підприємстві.

Подробнее...  

Продуктовий матеріальний потік

1) потік, об’єктом вивчення (аналізу, планування) якого є переміщення конкретних продуктів і засобів праці.

Подробнее...  

Вхідний матеріальний потік

1) зовнішній потік, який надходить у логістичну систему із зовнішнього середовища.

Подробнее...  

Потужність матеріального потоку

1) обсяги продукції, які переміщуються за одиницю часу.

Подробнее...  

Ділянковий матеріальний потік

1) сукупний потік, який розглядається на окремій ділянці логістичної системи, основою його обчислення є операційні логістичні потоки.

Подробнее...  

Внутрішній матеріальний потік

1) потік, який протікає у внутрішньому, щодо даної логістичної системи середовищі.

Подробнее...  

Системний матеріальний потік

1) матеріальний потік, який циркулює вцілому у логістичній системі, його параметри визначаються шляхом додавання дільничних матеріальних потоків.

Подробнее...  

Зовнішній матеріальний потік

1) потік, який протікає в зовнішньому щодо даної логістичної системи середовищі.

Подробнее...  

Вихідний матеріальний потік

1) потік, який виходить з логістичної системи і надходить у зовнішнє для неї середовище.

Подробнее...  

Потік матеріальний

1) сукупність сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які у вигляді предметів праці надходять від постачальників до виробничих підрозділів і, перетворюючись там на готові продукти праці, через канали розподілу доводяться до споживачів.

Подробнее...  

Матеріальний потік

1) об'єкт логістичних операцій та логістичних функцій - являє собою сукупність сировини, матеріалів, складових частин, напівфабрикатів, готових виробів, що рухаються від постачальників через виробничі та/чи дистрибуційні організації (підрозділи) до споживачів.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.