Главная

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

розподіл

Горизонтальні канали розподілу

1) традиційні канали розподілу, які складаються з незалежного виробника і одного або декількох незалежних посередників.

Подробнее...  

Логістика розподілу

1) комплекс стратегічних, організаційних, фінансових та інших заходів, щільно пов'язаних між собою в гнучку систему управління матеріальними, інформаційними та іншими потоками у післявиробничий період.

Подробнее...  

Інтенсивний розподіл

1) передбачає забезпечення запасами продукції якомога більшої кількості торгових підприємств.

Подробнее...  

Селективний розподіл

1) є «золотою серединою» між методами інтенсивного та ексклюзивного розподілу.

Подробнее...  

Розподільча логістика

1) управління матеріальними і нематеріальними операціями (транспортуванням, складуванням та ін.), які здійснюються у процесі доведення готової продукції до споживача, а також передавання, зберігання та опрацюванням потрібної інформації.

Подробнее...  

Рівень розподілу логістичного потоку

1) будь-який посередник — учасник логістичної системи, який виконує розподільчі функції, трансформуючи матеріальні потоки у процесі їх переміщення до кінцевого пункту призначення.

Подробнее...  

Розподіл фізичний

1) передбачає реалізацію функцій збереження, транспортування, складування, переробки та ін.

Подробнее...  

Розподіл комерційний

1) охоплює функції планування, аналізу, контролю та регулювання матеріального потоку, тобто управління матеріальним потоком.

Подробнее...  

Розподіл

1) операції, повязані зі створенням (поставкою сировини, матеріалів, комплектуючих тощо, їх транспортуванням, складуванням і т.д.) та переміщенням товарів до кінцевих споживачів.

Подробнее...  

Логістика розподільча

1) галузь логістики, яка забезпечує найбільш ефективну організацію розподілу продукції, охоплюючи систему товароруху і виконуючи логістичні операції транспортування, складування, упакування та ін.

Подробнее...  

Канал розподілу

1) сукупність підприємств і організацій, через які проходить продукція від місця її виготовлення до місця споживання, тобто шлях, яким товари переміщуються від виробника до споживача.

Подробнее...  

Фізичний розподіл

1) всі операції, пов'язані з перетворенням безпосередньо матеріального потоку в ЛЛС (ланка логістичної системи) дистрибутивної мережі.

Подробнее...  

Система управління та планування розподілу продукції DRP (Distribution requirement planningпланування розподілу)

1) система, що дає змогу не тільки враховувати конюнктуру ринку, а й активно впливати на неї, і забезпечує стійкі звязки між постачанням, виробництвом та збутом продукції, застосовуючи елементи MRP.

Подробнее...  

Систем логістична логістики розподільчої

1) сукупність взаємоповязаних логістичних ланцюгів, що створюють організаційно-економічну єдність господарських суб’єктів, об’єднаних у збутовому процесі.

Подробнее...  

Беззбитковий розподіл

1) логістична стратегія, яка передбачає вилучення зайвих операцій і перепон на шляху інформаційного та матеріального потоків.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.