Главная

Материалы, в которых встречается метка (тэг, tag)

інформація

Інформаційне забезпечення логістики

1)  діяльність із переробки, обліку, аналізу та прогнозування інформації в цілях інтеграції елементів системи управління - планування, контролю та регулювання.

 

Подробнее...  

Горизонтальний інформаційний потік

1) потік, який належить до одного рівня ієрархії логістичної системи.

Подробнее...  

Знаки інформаційні

1) умовні позначення, що служать для ідентифікації окремих чи сукупних характеристик товару.

Подробнее...  

Збирання, опрацювання, аналіз та оцінка ринкової інформації

1) процес збирання відомостей про потенційних постачальників, асортимент матеріальних запасів, нові технології виробництва важливих для підприємства матеріальних запасів, ціни на матеріальні запаси.

Подробнее...  

Інформаційна система

1) відповідним способом організована сукупність взаємопов'язаних засобів обчислювальної техніки, довідників і засобів програмування, які забезпечують виконання функціональних завдань (у логістиці управління матеріальними потоками).

Подробнее...  

Інформаційна логістика

1) система опрацювання зростаючого масиву інформації, необхідної для планування і контролю логістичних заходів, а також розвитку комунікацій та комп'ютеризації господарської діяльності. Іншими словами, це управління інформаційним потоком на підприємстві та в зовнішньому середовищі з метою використання інформації для регулювання економічних процесів.

Подробнее...  

Виконавча інформаційна система

1) система, яка створюється на рівні адміністративного або оперативного управління, де обробка інформації здійснюється в реальному масштабі часу.

Подробнее...  

Вертикальний інформаційний потік

1) потік, який переміщується від вищого рівня логістичної системи до нижчого.

Подробнее...  

Інформаційний потік

1) (1) це потік повідомлень у мовній, документарній (паперовій й електронній) і іншій формі, що генерується вихідним матеріальним потоком у розглянутій ЛС (логістична система), між ЛЛС (ланка логістичної системи) або ЛС і зовнішнім середовищем, і призначений для реалізації керуючих функцій. (2) відповідає матеріальному потоку і розглядається як сукупність повідомлень, необхідних для управління та контролю за логістичними операціями, які циркулюють в логістичних системах, між ними та у відносинах із зовнішнім середовищем.

Подробнее...  

Потік інформаційний

1) упорядкована множина повідомлень, що циркулюють у логістичній системі, між логістичною системою та зовнішнім середовищем, необхідна для управління потоковим процесом. Існує в різних формах (мовній, на паперових або магнітних носіях і т.і.).

Подробнее...  

Мета аналізу потоків інформації

1) визначення кількості функціонуючих документів, доцільності їхнього застосування й порядку обігу, трудомісткості обробки інформації.

Подробнее...  

Сервіс логістичний інформаційного обслуговування

1) визначається обсягом та різноманітністю інформації, що надається потенційному споживачу про продукцію фірми та її сервісне обслуговування (рекламна діяльність, каталоги та прейскуранти, технічна документація, правила гарантії, експлуатаційна документація).

Подробнее...  

Логістична інформаційна система (ЛІС)

1) інтерактивна структура, що складається з персоналу, устаткування й процедур (технологій), об'єднаних зв'язаною інформацією, використаної логістичним менеджментом для планування, регулювання, контролю і аналізу функціонування ЛС (логістична система).

Подробнее...  

Потоки інформації (ПІ)

1) варто розуміти встановлену (або сформовану) послідовність її походження з моменту створення носія інформації до відсилання його з підприємства або передачі на збереження.

Подробнее...  

Терминология в логистике и на транспорте Copyright © 2010 - 2023. При использовании материалов сайта - гиперссылка обязательна. All Rights Reserved.